Aktualności

Tu znajdziesz wszelkie informacje i zalecenia, aktualne zasady i ograniczenia w walce z Covid-19:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Pamiętaj! Chroń siebie i chroń innych!
  1. Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynem na bazie alkoholu min. 60%.
  2. Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych oraz w środkach komunikacji.
  3. Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób.
  4. Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów o stanie epidemii.
  5. W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

Infolinia NFZ 800 190 590

top
X
X